بسته آموزشی غیر حضوری ایمنی و بهداشت در محیط کار

820,000 

محتواي بسته آموزشي :

  • كتاب
  • Power Point

10 در انبار

مقدار:

توضیحات

مخاطبان دوره آموزشي :

مديران و كارشناسان وکارکنان ادارات و صنایع و کارخانجات

 اهداف آموزشي دوره:

فراگیران قادر خواهند بود مفاهیم بهداشت و سلامتی ، عوامل بیماریزای شغلی ، روش های پیشگیری از صدمات شغلی ، مفاهیم مربوط به بهداشت محیط،  مفاهیم مربوط به بهداشت روان و در مورد روش های مربوط به استفاده از وسایل حفاظت شخصی توضیح بدهند.

مباحث آموزشي:

  • تعریف بهداشت حرفه ای
  • عوامل ایجاد کننده بیماری های شغلی (عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک و روانی)
  • تعریف ایمنی و تعیین عوامل خطر
  • روش های پیشگیری از صدمات شغلی
  • وسایل حفاظت شخصی و تعریف سلامت روان
  • تعریف بهداشت محیط و بیماریهای شغلی

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg