آموزش مجازی اصول و روشهای ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان(وبینار آنلاین)

6,600,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای مهندس میثم فرخی
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی اصول و روشهای ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان : 

١) اصول و روش های شناسایی پیمانکاران
٢) تغییرات سازمانی برای برون سپاری فعالیت ها
٣) روش های به کارگیری پیمانکاران
٤) تکنیک های انتخاب پیمانکار
٥) شیوه تعیین محدوده قرارداد
٦) نکات مطرح در تنظیم قراردادهای پیمانکاری
٧) اصول نظارت بر پیمانکاران
٨) روش های تعیین کارکرد پیمانکاران
٩) فرآیندهای مدیریت پیمانکاران