آموزش مجازی حراست و حفاظت فیزیکی(آموزش آفلاین)

3,000,000 

امنیت یک جنبه ی ضروری برای هر کسب و کار و سازمانی است. اگر بهترین متخصصان امنیتی در اختیار دارید، نه تنها از شما،دارایی شما و شرکت تان محافظت میکند،بلکه آرامش و توانایی تمرکز بر فعالیت هایی مهم شما را نیز فراهم میکند. از این رو،این نگهبانان باید تحت آموزش های موثر و کاربردی و مناسب قرار گیرند تا کارآمد تر و موثر تر شوند. توجه به آموزش نیروی حراست تضمبن میکند که این پرسنل برای ارائه ی خدمات با کیفیت بالا مجهز هستند.

مقدار:

توضیحات


آموزش مجازی حراست و حفاظت فیزیکی

مهارت های حرفه ای کارکنان انتظامات
اخلاق نگهبانی
اصول گشت زنی
امانت داری و سلامت رفتاری
بهداشت روانی و مدیریت استرس
مهارت های مشتری مداری،حسن برخورد،احترام و جذب
مشاهده و گزارش نویسی
اصول نگهبانی و مراقبت
واکنش اضطراری و مدیریت حوادث
حفاظت پیرامونی با حفاظت فیزیکی

آقای سرهنگ محمد علی جبارپور

 مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 3 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه پرسنل واحدهای انتظامات،حراست، نگهبانی و حفاظت فیزیکی

 هدف این دوره ارتقای سطح دانش و مهارت شرکت کنندگان در زمینه وظایف نگهبانی و انتظامات و مشاغل مرتبط می باشد.