آموزش مهارت های ارائه مطلب و اسلاید سازی موثر(وبینار آنلاین)

6,800,000 

تاریخ :  برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : سرکار خانم پیرمرادیان

ساعت  : ١٤ الی ١٨

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مهارت های ارائه مطلب و اسلاید سازی موثر :

١) نکات قبل از شروع کلاس
٢) مدیریت اضطراب ارائه
٣) کدام سبک یا روش را برای ارائه علاقه دارم؟
٤) آیا یک شنونده خوب هستم؟
٥) آماده سازی های اولیه برای ارائه مطلب
٦) ترسیم نقشه مفهومی
٧) انتخاب استراتژی عرضه بحث
٨) تولید محتوا برای ارائه
٩) ارائه شفاهی
١٠) آشنایی با خطاهای رایج در ارائه
١١) مدیریت بحران ها و شرایط پیشبینی نشده
١٢) جمع بندی و نتیجه گیری