تکنیک های برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در سازمان ها(وبینار آنلاین)

9,400,000 

تاریخ : ٨ و ١٠ مرداد
مدرس : آقای مهرداد صمدی
ساعت :  ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

تکنیک های برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در سازمان ها :

١) طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی

طراحی دوره های آموزشی

بودجه بندی آموزش

تدوین تقویم آموزشی

٢) انتخاب تامین کنندگان آموزش

شناسایی تامین کنندگان

ارزیابی تامین کنندگان

استعلام و عقد قراردادها

٣) اجرای دوره های آموزشی

اقدامات پیش از اجرای دوره ها

عملیات پشتیبانی حین اجرای دوره ها

عملیات پشتیبانی پس از اجرای دوره ها