کتاب ارائه ناب به سبک استیو جابز

200,000 

ارائه ی ناب به سبک استیو جابز، کتابی است که بارها باید خواند و نکاتش را به کار گرفت تا به یک سخنران و ارائه کننده ناب تبدیل شد. اپل به معنای واقعی با مدیریت استیو جابز به گفته ی پیتر دراکر جامه ی عمل پوشاند.در سراسر کتاب، هوشمندی رقابتی استیو جابز در زیر نظر داشتن رقبا و کشف فرصت ها دیده می شود.

این کتاب به ما می گوید که استیو جابز تمام نشدنی به آن محصولات نو،روح  وجانی خاص بخشیده است و چنان شناساندن را عملی می ساخته است که احساسات مخاطبان برانگیخته شده و با تمام دلشان پذیرای محصولی ناب در پس ارائه ی ناب می شدند.

نویسنده :        کارماین گالو
 مترجم ها   :     سعید مقدسی                    مهدی معین

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

حرکت اول : خلق یک داستان

فصل اول / آنالوگ برنامه ریزی کنید

فصل دوم / به مهمترین سوال موجود پاسخ دهید

فصل سوم / ایجاد یک حس معنوی برای یک هدف

فصل چهارم / ایجاد عناوین شبیه به توئیتر

فصل پنجم / یک نقشه ی راه ترسیم کنید

فصل ششم / رقیبت را معرفی کن

فصل هفتم / نمایش قهرمان فاتح

میان پرده اول : تبعیت از قانون 10 دقیقه

حرکت دوم : انتقال تجربه

فصل هشتم / هدایت ذن درونی

فصل نهم / اعداد را با محتوا ارائه کنید

فصل دهم / از کلمات موجز استفاده  کنید

فصل یازدهم / صحنه را به اشتراک بگذارید

فصل دوازدهم / در ارائه تان از ابزار های کمکی بهره بگیرید

فصل سیزدهم / لحظه ای پر از هیجان را آشکار کنید

میان پرده دوم : شیلر از بهترین ها می آموزد

حرکت سوم : پالایش و تمرین

فصل چهاردهم / برای حضور در صحنه تسلط کافی پیدا کنید

فصل پانزدهم / ساده جلوه دهید

فصل شانزدهم / لباس مناسب بپوشید

فصل هفدهم / یادداشت ها را به هوا پرتاب کنید

فصل هجدهم / شاد باشید

 


انتشارات بازاریابی

 

0_54_978-600-6982
246 صفحه
 نویسنده :        کارماین گالو
 مترجم ها   :     سعید مقدسی                    مهدی معین
چاپ اول   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg