کتاب اصول تحقیقات بازاریابی

115,000 

حوزه بازاریابی در قرن بیست و یکم به پیشرفت های بی سابقه ای دست یافته است،تغییر همیشگی در این حوزه، به پیشرفت های جالب توجهی از جمله حوزه تحقیقات بازاریابی منجر گردیده است. اگر مدیران، فرآیند تحقیقات بازاریابی را در تمامی مراحل تصمیم گیری درون سازمان دنبال نمایند،این فرآیند پرتوی از اطمینان را در بازاری نامطمئن عرضه خواهد داشت و نقش مهم را در ارائه ی اطلاعات به آنها ایفا خواهد کرد.

نویسنده :       پائور او شاکلا
 مترجم  :         نظر دهمرده

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول /  مقدمه ای بر تحقیقات بازاریابی : رویکرد تحقیق علمی و تشخیص مسئله

فصل دوم /  طرح تحقیق اکتشافی

فصل سوم / طرح تحقیق قطعی

فصل چهارم /  نمونه گیری

فصل پنجم /  اندازه گیری و مقیاس بندی

فصل ششم /  طرح پرسشنامه

فصل هفتم /  تهیه داده ها و آنالیز داده های اولیه

فصل هشتم /  تهیه گزارش و ارائه ی آن

فصل نهم /  سوالات تحقیقات بازاریابی

 


انتشارات مرندیز

 

8_978-600-106-313
214 صفحه
 نویسنده :       پائور او شاکلا
 مترجم  :         نظر دهمرده
چاپ اول  1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg