کتاب مرجع کامل الگوهای شمعی

750,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب الگوهای شمعی

نمودارهای شمعی

الگوهای شمعی

تحلیل الگوهای شمعی

الگوهای شمعی و نواحی حمایت و مقاومت

یافتن ناحیه پتانسیل بازگشتی

مکان های بی اعتبار

الگوهای شمعی ترکیبی

بررسی حجم معاملات

نکات معامله با الگوهای شمعی

انتشارات آراد کتاب

6_70_5297_600_978
349  صفحه
نویسنده  :   علی محمدی
چاپ پنجم   1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم