کتاب تحلیل تکنیکال،بنیادی و روش های معاملاتی

ما سفر خود را از اول کتاب جهت کسب درک گسترده تر و عمیق تری از تحلیل تکنیکال برای فارکس ادامه میدهیم. با استراتژی های جدید معاملاتی همراه با دانش به کار گیری آنها آشنا خواهیم شد. همچنین شاخص های تحلیل تکنیکال پیشرفته بیشتری را بررسی خواهیم کرد که میتواند درآمد زایی شما را افزایش دهد.


نویسنده : وین والکر
 ترجمه  :      رضا رنجبر        علی محمدی
ناشر : انتشارات کتاب مهربان

توضیحات

کتاب تحلیل تکنیکال،بنیادی و روش های معاملاتی

١ / الزامات نموداری

٢ /  اندیکاتورهای تکنیکال

٣ /  اندیکاتورهای نوسانی

٤ / تحلیل فیبوناچی

٥ / الگوهای قیمت

٦ / استفاده از چارچوب های زمانی متنوع

٧ / مقدمات یک معامله با احتمال بالا

٨ / ارتباطات بین بازاری

٩ / ضروریات تحلیل فاندمنتال

١٠ / روانشانسی معامله

انتشارات کتاب مهربان

 

5_978-600-407-332
73 صفحه
نویسنده : وین والکر
 ترجمه  :      رضا رنجبر        علی محمدی
چاپ اول  1399