کتاب جستاری در برندینگ شهری

70,000 

برندینگ شهری با هدف جذب افراد،سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان در راستای توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی، چند سالی است که اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مردم باید مطلع شوند و آگاه یابند که برندینگ شهری برای ایشان،خانواده هایشان و نسل های بعدی شان، منافع اقتصادی و اجتماعی ایجاد میکند.

پیشنهاد میکنم هرچه سریع تر و البته با دقت کمیته برندینگ شهری خود را تشکیل دهید و با هدایت یک مشاور بازاریابی و برندینگ اصلح، امکانات لازم را در یک برنامه چند ساله برای برندینگ شهرتان به کار گیرید.


 نویسنده :      خلیل جعفر پیشه

ناموجود

توضیحات

جستاری در برندینگ شهری

یک /  مفاهیم پایه
دو /  مدیریت برند
سه /  مطالعه ی موردی

انتشارات بازاریابی

 

1_60_978-600-6982
117 صفحه
 نویسنده :      خلیل جعفر پیشه
چاپ اول   ١٣٩٥

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم