کتاب حسابداری صنعتی ٢

1,100,000 

3 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب حسابداری صنعتی ٢

١) هزینه یابی استاندارد؛ تجزیه و تحلیل انحرافات

٢) هزینه یابی استاندارد؛ حسابداری هزینه های استاندارد

٣) هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی

٤) هزینه یابی جانبی و هزینه یابی متغیر

٥) تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود در موسسات تک محصولی

٦) تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود در موسسات چند محصولی

انتشارات کتاب فرشید

0_45_6272_600_978
159 صفحه
  نویسنده :         جمشید اسکندری
چاپ سوم  ١٤٠٢

شما ممکن است به دوره آموزشی حسابداری صرافی نیز علاقه مند باشید

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم