کتاب راهنمای ارزیابی و پیشگیری سرطان

46,000 

این کتاب برای کمک به همه ی افراد و دست اندرکاران علم پزشکی در همه ی سطوح نگاشته شده تا خوانندگان درک بهتری درابره ی پیشگیری از سرطان بدست آورند.


 نویسندگان :    گراهام ای کلدیتس           سینتیاجی استاین
  مترجم :           فاطمه دیوسالار مهاجر

3 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

راهنمای ارزیابی و پیشگیری سرطان

پیشگیری از سرطان مثانه

پیشگیری از سرطان پستان

پیشگیری از سرطان دهانه رحم

پیشگیری از سرطان روده بزرگ

پیشگیری از سرطان مری

پیشگیری از سرطان کلیه

پیشگیری از سرطان ریه

پیشگیری از سرطان دهان

پیشگیری از سرطان تخمدان

پیشگیری از سرطان پروستات

پیشگیری از سرطان پوست

پیشگیری از سرطان معده

عوامل رفتاری

جلوگیری از کشیدن و ترک سیگار

کنترل وزن

فعالیت بدنی

رژیم غذایی و الکل

انتشارات اباصالح

7_759_460_964_978
248 صفحه
 نویسندگان :    گراهام ای کلدیتس           سینتیاجی استاین
  مترجم :           فاطمه دیوسالار مهاجر
چاپ اول   1386

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم