کتاب راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ٣٥ مالیات بر درآمد

350,000 

هدف این استاندارد تجویز نحوه ی حسابداری مالیات بر درآمد، چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی و نحوه ارائه آن در صورت های مالی است. مالیات پرداختی برای هر دوره مالی طبق قوانین و مقررات مالیاتی براساس معاملات و رویداد های مالی شناسایی و به حساب گرفته میشود.


نویسندگان :     حسن همتی         محمد زین العابدینی           عباس کولیون
ناشر : انتشارات آوا قلم              انتشارات کتاب مهربان

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ٣٥ مالیات بر درآمد

آموزش آنلاین حسابداری حقوق و دستمزد

١ / حسابداری مالیات بر درآمد

٢ / مالیات جاری

٣ /  مالیات انتقالی

٤ / تفاوت های موقت مشمول مالیات

٥ / تفاوت های موقت قابل کسر مالیات

٦ / شناخت و اندازه گیری مالیات انتقالی

٧ / سایر موارد خاص مرتبط با حسابداری مالیات بر درآمد

انتشارات آوا قلم              انتشارات کتاب مهربان

 

978-622-963492-9
102 صفحه
نویسندگان :     حسن همتی         محمد زین العابدینی           عباس کولیون
چاپ اول  ١٣٩٩

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم