کتاب رهبری و هنر تلاش و مبارزه

420,000 

رهبری اغلب با تلاش و مبارزه همراه است اما با این حال، امر و نهی های نیرومندی، ما را از آشکارا سخن گفتن از دشواری هایمان پیرامون ترس از ضعیف به نظر رسیدن و کمبود اعتماد به نفس، باز می دارد. اما استیون اسنایدر نشان می دهد که این بحثی حائز اهمیت است. بلا و مصیبت دقیقا در آشکارسازی مهم ترین استعدادهای نهانی ما نهفته است.
نویسنده با بهره بردن از داستان های واقعی که از پژوهش گسترده اش و مطالعه 151 رخداد متنوع که پیرامون کشمکش های رهبری حاصل شده اند- و نیز تجربه کاری اش با بیل گیتس در سال های ابتدایی فعالیت مایکروسافت و همچنین تجربه مدیر عاملی و استادی- نشان می دهد که چگونه می توان از میان چالش های دشوار به سوی دستیابی به پیشرفت شخصی و کامیابی های سازمانی پیش رفت. وی راهبردهایی را به منظور پذیرش مبارزه تشریح می کند و ابزاری منحصر به فرد و روش هایی عملی را برای کمک به شما در پیاده سازی آنها ارائه می کند

نویسنده : استیون اسنایدر
 مترجم :   سعید جعفری

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

        بخش 1 : منطقی شدن

       فصل 1 : تلاش یک واژه چهار حرفی نیست

       فصل 2 : انرژی سازگار

       فصل 3 : انرژی خود را به انرژی سازگار تبدیل کنید

       فصل 4 : درک دنیایی آشفته

       فصل 5 : بدست آوردن دوباره تعادل

     

      بخش 2 : جستجوی مسیر های جدید

        فصل 6 : تنش ها را جهت دهی کنید

        فصل 7 : نقاط کور را روشن کنید

        فصل 8 : غلبه بر تعارض

        فصل 9 : یافتن معنا و مفهوم در سایه تلاش و مبارزه

      بخش 3 : تعمیق انرژی انطباقی

        فصل 10 : جستجوی آینده

        فصل 11 : از ماراتون لذت ببرید

 


انتشارات رسا
978-964-317-903-8
220 صفحه
نویسنده : استیون اسنایدر
 مترجم :   سعید جعفری
چاپ اول 1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg