کتاب زبان تخصصی تجارت بین الملل

1,400,000 

توانایی برقراری ارتباط با تجار کشورهای مختلف، اهمیت بسیار زیادی در موفقیت یک بازرگان دارد. یکی از مهمترین گام های برقراری ارتباط،کد گذاری پیام و تبدیل ذهنیت یک شخص به پیام های قابل درک برای طرف مقابل یا گیرنده ی پیام است. بدیهی است تجارت نیز مانند هر رشته کاری دیگری، دارای زبان و واژگان تخصصی مخصوص به خود است.


انتشارات آتا
 نویسندگان :         دکتر جمشید جعفری                 دکتر رحیم محترم               میثم غفاری

ناموجود

توضیحات

کتاب زبان تخصصی تجارت بین الملل

١) Import & Export & Customs in Iran

٢) (International Commercial Terms) Incoterms 2010

٣) Popular Payment Methods in International Trades

٤) Customs & Commercial Documents

انتشارات آتا

4_54_6265_600_978
183  صفحه
 نویسندگان :         دکتر جمشید جعفری                 دکتر رحیم محترم               میثم غفاری
چاپ دوم  ١٣٩٦

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم