کتاب سلول های خورشیدی

100,000 

انرژی و منابع تامین آن یکی از چالش های پیش روی نسل حال و  آینده است. اثرات زیست محیطی سوخت های فسیلی، منابع محدود و غیر قابل توسعه منابع آبی،تغییرات غیر قابل کنترل جریان های باد،جهت تامین انرژی آن،از جمله محدودیت های توسعه منابع انرژی هستند. در این میان خورشید به عنوان بزرگترین،مطمئن ترین و پایدارترین منبع انرژی خودنمایی می کند.

 نویسنده :     علی اصغر توفیق

2 در انبار

مقدار:

توضیحات

سلول های خورشیدی

ارزیابی وضعیت صنعت برق ایران

ارزیابی توانمندی دانش فنی کشور در سلول های فتوولتائیک

بررسی قوانین و سیاست های حمایتی کشور در زمینه انرژی های تجدید پذیر

تعیین اهداف کمی سلول های فتوولتائیک در بازه های زمانی چشم انداز ایران

شناسایی و اولویت بندی فن آوری های سلول های خورشیدی

ترسیم مسیر راه فن آوری سلول های فتوولتائیک خورشیدی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

6_085_173_600_978
230 صفحه
 نویسنده :     علی اصغر توفیق
چاپ اول   1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg