کتاب طراحی و تدوین کسب و کار

860,000 

کتاب حاضر به دلیل تلفیق اصول و نظریات طرح کسب و کار و ارائه مصادیق با رویکرد کاربردی در تدوین گام‌به‌گام انواع طرح کسب و کار اثری بی‌بدیل است. چارچوب مطالب مطرح شده در فصول سیزده‌گانه کتاب به‌گونه‌ای است که علاوه بر تشریح مفاهیم و موضوعات کاربردی و مصادیق طرح کسب و کار بیشتر جنبه عملیاتی در تدوین طرح کسب و کار دارد


نویسندگان : مهران رضوانی       ولی سلمانی

ناموجود

توضیحات

 معرفی طرح کسب و کار
خلاصه اجرایی/مدیریتی
تشریح کسب و کار
محصولات و خدمات
محیط و فرصت های کسب و کار
برنامه ریزی مسیر استراتژیک
سازمان و عملیات
مطالعات بازار و بازاریابی
مطالعات مالی
روش های تامین مالی کسب و کار
تشریح انواع ریسک و تحلیل حساسیت
طرح اجرایی
بررسی موردی انواع طرح های کسب و کار

 

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

978-600-275-119-5
338 صفحه
نویسندگان : مهران رضوانی       ولی سلمانی
چاپ دوم 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم