کتاب مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت

1,200,000 

با مطالعه این کتاب درمیابیم که مولف درک روشنی از دارایی های غیر عملیاتی و نحوه برخورد با آنها در محاسبه ی ارزش دارد. دارایی های غیر عملیاتی میتواند سرمایه گذاری های کوتاه مدت، مازاد دارایی های جاری، سرمایه گذاری های بلند مدت و سابر دارایی ها باشد.

هدف و مخاطبان اصلی کتاب دو دسته افرادند:

  • تصمیم گیران بنگاه های اقتصادی
  • کارشناسان حرفه ای ارزشیابی

ناموجود

توضیحات

کتاب مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت

  • آشنایی با ارزش زمانی پول
  • آشنایی با صورت های مالی
  • ایجاد ارزش در شرکت
  • مدل بنیادی ارزشیابی
  • تخمین ارزش حقوق صاحبان سهم
  • پیش بینی صورت های مالی
  • تخمین هزینه ی سرمایه

انتشارات بورس

7_98_5959_600_978
227 صفحه
نویسنده :     احمد پویان فر
چاپ سوم  1401

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم