کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

4,000,000 

توسعه همه جانبه بازار سرمایه، بی توجه به فرازو فرودهای گذارا، با ورود و به کار گیری ابزارها و نهادهای مالی جدید، تکامل زیرساختی بازار اوراق بهادار را موجب شده است. این امر استفاده از متون تخصصی بازار مالی را برای طیف گسترده ای از فعالان این بازار ناگزیر ساخته است.


نویسنده :         جان هال
 ترجمه  :          دکتر سجاد سیاح            دکتر علی صالح آبادی

انتشارات بورس

2 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

١) کلیات

٢) ساز و کار بازار قراردادهای آتی

٣) راهبردهای پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی

٤) نرخ های بهره

٥) تعیین قیمت قراردادها و پیمان آتی

٦) قراردادهای آتی نرخ بهره

٧) سوآپ(قراردادهای معاوضه)

٨) ساز و کار بازارهای اختیار معامله

٩) ویژگی های اختیار معاملات سهام

١٠) راهبردهای معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختیار معامله

١١) مقدمه ای بر مدل درخت دو جمله ای

١٢) ارزش گذاری اختیار معامله(مدل بلک شولز)

١٣) اختیارات شاخص سهام و ارز

١٤) اختیار معامله قراردادهای آتی

١٥) پارامترهای حساسیت ریسک

١٦) ارزش گذاری با استفاده از درخت دو جمله ای

١٧) نوسان پذیری اسمایل

١٨) ارزش در معرض ریسک

١٩) قراردادهای اختیار معامله نرخ بهره

٢٠) قراردادهای اختیار معامله غیر معمول و سایر ابزارهای مالی غیر استاندارد

٢١) مشتقات اعتباری، آب و هوا، انرژی و بیمه

٢٢) زیان های ناگوار مشتقات و آنچه میتوانیم از آنها بیاموزیم

انتشارات بورس

4_57_7872_600_978
763  صفحه
  نویسنده :         جان هال
 ترجمه  :          دکتر سجاد سیاح            دکتر علی صالح آبادی
چاپ سوم  ١٣٩٧

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم