کتاب مدیریت بحران

550,000 

این کتاب با مطرح ساختن اصول و مبانی مدیریت بحران و فرآیندهای پیشگیری از بحران، نقش عمده ای برای دانشجویان و محققان رشته مدیریت و مدیریت سازمان ها در مواجهه با بحران ها خواهد داشت.


انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
ترجمه :           سید مهدی الوانی         علی جمالی      عباس ابراهیمی

50 عدد در انبار

مقدار:

شناسه محصول: 5_19_2679_964_978 دسته:

توضیحات

کتاب مدیریت بحران

١) یافتن منابع بالقوه خطرات
٢) اجتناب کردن از وقایع اجتناب پذیر
٣) برنامه ریزی اقتضایی : آمادگی امروز برای مشکلات فردا
٤) شناسایی ریسک
٥) پیشگیری
٦) حل بحران
٧) تسلط  و کنترل بر رسانه ها
٨) یادگیری از تجربیات
انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
5_19_2679_964_978
116 صفحه
     ترجمه :           سید مهدی الوانی         علی جمالی      عباس ابراهیمی
چاپ دوم  ١٣٨٩

شما ممکن است به دوره آفلاین آموزشی بیست گام عملیاتی در مدیریت بحران نیز علاقه مند باشید

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم