کتاب مدیریت تکنولوژی و توسعه

200,000 

 • جايگاه تكنولوژی
 • برنامه ريزي به روش سناريو
 • تجاری سازی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : حسين احمدی

46 در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت تکنولوژی و توسعه

 •  آشنايي با مفاهيم و تعاريف
 •  جايگاه تكنولوژي
 •  مديريت و برنامه ريزي تكنولوژي
 •  برنامه ريزي به روش سناريو
 •  فرآيند توسعه تكنولوژي
 •  استراتژي تكنولوژي
 •  ارزيابي تكنولوژي
 •  تجاري سازي
 •  فرآيند انتقال تكنولوژي
 •  بازاريابي تكنولوژي
 •  نوآوري
 •  نقش دانش در توسعه
 •  تكنولوژي و توسعه

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-730-097-1

 

323 صفحه

 

حسين احمدی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg