کتاب مدیریت جامع آموزشی

70,000 

نظریه های سازمان و مدیریت

تحلیل و تعیین هدف های آموزشی

اسناد و نوشته های رسمی

روش های تحقیق در روانشناسی

محاسبه ی سود و زیان یک دوره

مدیریت حفاظت و ایمنی

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی آن


 نویسندگان :         فاطمه براتعلی           رحمان پرورش            توحید بهرام بیگی

2 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت جامع آموزشی

مدیریت و مفاهیم آن

برنامه ریزی و طراحی فعالیت های آموزشی

ارزشیابی و پاداش

اصول گزارش نویسی،مقررات مکاتبات اداری،اسناد و دفاتر

مبانی ارتباطات و برقراری روابط انسانی

حسابداری و نظارت بر امور مالی

خلاقیت و نوآوری

بهداشت کار،حفاظت و ایمنی

انتشارات کتاب آیلار

2_46_8783_964_978
360 صفحه
 نویسندگان :         فاطمه براتعلی           رحمان پرورش            توحید بهرام بیگی
چاپ سوم   ١٣٨٩

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم