کتاب مدیریت مالی پیشرفته

350,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت مالی پیشرفته

تجزیه و تحلیل صورت های مالی
تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر و اهرم ها
برنامه ریزی مالی، بودجه بندی و پیش بینی مالی
ارزش زمانی پول
ارزیابی طرح های سرمایه گذاری و انتخاب طرح اقتصادی تر
مدیریت دارایی های جاری
شرایط عدم اطمینان و ریسک
هزینه و ساختار سرمایه
تامین مالی
سیاست تقسیم سود و تعیین ارزش شرکت

انتشارات گسترش علوم پایه

978-964-490-625-1
214 صفحه
نویسندگان : حمید نبی لو        کاظم فروزنده
چاپ پنجم  ١٣٩٨

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم