کتاب مدیریت منابع انسانی

240,000 

مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاستها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان ، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان. مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت، قدمت دارد اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است. نقطه عطف این تغییر و تکامل جایی است که به جای مدیریت کارکنان، مدیریت منابع انسانی مطرح می‌شود. مدیریت منابع انسانی علاوه بر دارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان، رویکردهای کلی‌تر و جدید‌تری را در مدیریت نیروی انسانی در نظر می‌گیرد.

نویسنده : دکتر اسفندیار سعادت

2 در انبار

مقدار:

توضیحات

ماهیت مدیریت منابع انسانی
تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی
تجزیه و تحلیل شغل
فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی
فرایند کارمندیابی
فرایند انتخاب
فرایند اجتماعی کردن
فرایند آموزش کارکنان
ارزیابی عملکرد
سیستم پاداش
مدیریت حقوق و دستمزد
انضباط : اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان

انتشارات سمت
978-964-459-183-9
335 صفحه
نویسنده : دکتر اسفندیار سعادت
چاپ بیست و سوم   1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg