کتاب مدیریت پروژه(24 گام موثر برای مدیریت هر پروژه)

50,000 

عملکرد مدیریت پروژه دارای پتانسیل های فعالی است.ابتدا،اینکه اگر خوب انجام گیرد به ایجاد تغییرات مثبت در شما و در نتیجه شرکتتان کمک خواهد کرد و می تواند پله ای برای ترقی باشد و تنوع بیشتری از کارهای روزانه که برای آنها پایانی را متصور نیستید به وجود آورد. همچنین به افراد آزادی بیشتری نسبت به فعالیت های روزمره می دهد تا چیزهای جدید را امتحان کنند و کارهای جدید را بپذیرند و همچنین شانس امتحان و لذت بردن از مهارتهایشان را به آنها می دهد.


نویسنده :       گری ار. هرکینز
 مترجم ها  :    علیرضا میلانی زاده           نوید میلانی زاده

 

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت پروژه

وظایف مدیر پروژه را بشناسید
یک تیم واقعی تشکیل دهید
نیاز واقعی را بشناسید
تجزیه و تحلیل مالی داشته باشید
یک جلسه شروع منسجم و مشخص داشته باشید
برای نظارت ها و کنترل واقعی درنگ کنید
پروژه های بی ارزش را خاتمه دهید
برنامه منطقی را توسعه دهید
اتفاق را برای یادگیری ترک کنید
پویائی تیم را درک کنید
برنامه پیکربندی مدونی توسعه دهید
همه ذینفعان پروژه را مدیریت کنید
موقعیت را نسبت به یک خط پایه ارزیابی کنید

انتشارات میلان افزار

978-964-8233-09-4
119 صفحه
نویسنده :       گری ار. هرکینز
 مترجم ها  :    علیرضا میلانی زاده           نوید میلانی زاده
چاپ دوم  ١٣٩٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم