کتاب مدیریت کیفیت جامع در صنعت برق

180,000 

 • استراتژیهای سازمان
 • اصول چهارده گانه کیفیت دمینگ
 • فرایند تحقیق و توسعه و نوآوری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : حمید حسینی مقدم، قربان محمد پورقاز

 

 

47 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت کیفیت جامع در صنعت برق

 • فصل اول
 • قابلیت پاسخگویی سازمانها
 • استراتژیهای سازمان
 • ممیزی عملیاتی
 • تغییر چهره بازار
 • فصل دوم
 • اصول چهارده گانه کیفیت دمینگ
 • ابعاد کیفیت
 • مدیریت کیفیت
 • فصل سوم
 • فرایند برنامه ریزی استراتژیک
 • فرایند بازاریابی
 • ابعاد مدیریت بازاریابی
 • وظایف مدیریت بازار یابی
 • فرایند تحقیق و توسعه و نوآوری
 • مدلهای نوآوری
 • فرایند طراحی
 • درک سطوح مختلف نیازها و خواسته های مشتریان
 • مهندسی همزمان و تعیین نواحی وظایف
 • طرح ریزی پیشرفته کیفیت محصول
 • گسترش وظایف کیفیت محصول QFD
 • مدیریت ریسک در فرایند طراحی
 • ارزیابی طرح محصول
 • تعیین قابلیت اطمینان، در دسترس بودن و قابلیت نگهداری
 • تعیین دوره عمر محصول
 • کنترل تغییرات طراحی
 • فرایند تامین
 • ارزیابی تامین کنندگان
 • فرایند خرید
 • شاخص RAS در زنجیره تامین
 • فرایندهای تولید و مونتاژ
 • طراحی فرایند
 • مهندسی مجدد فرایند
 • بالانس خط
 • ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع فرایند
 • مدیریت تقاضا
 • مدلسازی سری های زمانی
 • اندازه گیری و بکارگیری خطاهای پیش بینی
 • ارزیابی کارو زمان
 • فصل چهارم
 • سیستمهای اطلاعات و زنجیره تامین
 • راه حلهای مشکلات زنجیره تامین

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-027-6

 

114 صفحه

 

حمید حسینی مقدم – قربان محمد پورقاز

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم