کتاب مسیر خود را به سوی رشد بازاریابی کنید

158,000 

اگر فکر میکنید شرکت ها نمیتوانند در اقتصادی با رشد کم توسعه بیابند، کتاب ” مسیر خود را به سوی رشد بازاریابی کنید” ذهنیت شما را تغییر خواهد داد.بیشتر شرکت ها طرح هایی برای رشد خود با توجه به فقط یک یا دو استراتژی دارند که اغلب آنها مربوط به پیش از جهانی سازی و پیشرفت کنونی تکنولوژی در دنیا هستند. اکنون شرکت ها باید هر هشت استراتژی را که ممکن است وعده ی رشد جدیدی بدهد بیازمایند.


 نویسندگان :         فیلیپ کاتلر                      میلتون کاتلر
 مترجم ها  :          کامبیز حیدر زاده              مونا صادقیان

ناموجود

توضیحات

مقدمه / برای یادگیری هشت مسیر به سوی رشد آماده شوید

فصل اول /  با ساختن سهم بازار خود شروع کنید

فصل دوم /  از طریق ایجاد مشتریان و سهامداران متعهد رشد کنید

فصل سوم /  با ایجاد برند قدرتمند رشد کنید

فصل چهارم /  با نوآوری در محصولات،خدمات و تجربه های جدید رشد کنید

فصل پنجم /  با توسعه ی بین المللی رشد کنید

فصل ششم /  با ادغام،تملک،اتحاد و سرمایه گذاری مشترک رشد کنید

فصل هفتم /  با پذیرش مسئولیت اجتماعی رشد کنید

فصل هشتم /  با مشارکت با دولت و سازمان های غیر دولتی رشد کنید

 


انتشارات کتاب مهربان

 

1_978-600-7317-18
272 صفحه
 نویسندگان :         فیلیپ کاتلر                      میلتون کاتلر
 مترجم ها  :          کامبیز حیدر زاده              مونا صادقیان
چاپ اول  1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم