کتاب مهارت های ارائه، سخنرانی و فن بیان

1,420,000 

برای سخنرانی و ارائه خوب، حرف زدن حوب کافی نبوده بلکه تاثیر گذاری و ایجاد تصویر ذهنی مثبت و همچنین انتخاب سبک مناسب مهم است. بعد از ارائه و سخنرانی، رفتار دوستانه، حفظ تسلط بر خود و نشان دادن اعتماد به نفس میتواند یک پایان خوب را به همراه داشته باشد.


انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 نویسندگان :         دکتر وحید ناصحی فر               مهندس نوید ناصحی فر         دکتر علیرضا سالک مقدم

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مهارت های ارائه، سخنرانی و فن بیان

١) انواع ارائه و ویژگی های سخنرانان

٢) هوش هیجانی و ایجاد امواج هیجان

٣) هدفگذاری، آمادگی و تمرین

٤) مدل های ارائه

٥) تکنیک های قبل از ارائه و سخنرانی

٦) تکنیک های حین ارائه و سخنرانی

٧) تکنیک های بعد از ارائه و سخنرانی

٨) کیفیت محتوا

٩) کیفیت فیزیکی

١٠) کیفیت فرآیند و نتایج

 

 

انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

8_29_5941_622_978
208  صفحه
 نویسندگان :         دکتر وحید ناصحی فر               مهندس نوید ناصحی فر         دکتر علیرضا سالک مقدم
چاپ اول  ١٤٠٢

شما ممکن است به دوره آموزشی مهارت های ارتباطی موثر در سازمان نیز علاقه داشته باشید

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم