کتاب پویایی گروه

700,000 

کنش ها، افکار و هیجانات به افراد را نمی توان بدون در نظر گرفتن گروه هایی که در آن ها عضویت دارند، بشناسیم. جامعه نیز جز مجموعه ی سازمان یافته از گروه ها که سنت ها و هنجارها را به افراد انتقال می دهند، چیزی نیست. هم چنین غالب کارهای دنیا نیز در چهارچوب گروه ها عملی می شود. نویسنده در این کتاب کوشیده اطلاعاتی را در این زمینه ماهرانه گردآوری و تنظیم کند


نویسنده : دانلسون آر.فورسایت
مترجم : مهرداد فیروز بخت – دکتر منصور قنادان

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

پویایی گروه

 علم پویایی گروه
 بررسی گروه ها
 فرد و گروه
 پیوستن به گروه و ترک کردن گروه
 ساختار گروه
 عملکرد گروه
 رهبری گروه
 روابط میان گروهی
 محیط گروه
 گروه ها و تغییر

انتشارات رسا

964-317-481-6
 414صفحه
    نویسنده : دانلسون آر.فورسایت
   مترجم : مهرداد فیروز بخت – دکتر منصور قنادان
چاپ یازدهم 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg