کتاب پیشنهاد رد نشدنی

1,750,000 

مشتری هایتان تنها ٣ ثانیه زمان برای فروش در اختیارتان خواهند گذاشت. آیا میدانید در آن ٣ ثانیه چه چیز هایی باید بگویید؟

انتشارات رسا
چاپ پنجم  ١٤٠٠

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب پیشنهاد رد نشدنی

١) پنجره ی جادویی
٢) نیاز اصلی کسب و کار
٣) چهار سوال اساسی
٤) پیشنهاد رد نشدنی چیست؟
٥) چه چیزی یک پیشنهاد رد نشدنی نیست؟
٦) عناصر پیشنهاد رد نشدنی
٧) فرمول استثنایی
٨) تقویت کننده های پیشنهاد
٩) زنجیره ی پیشنهاد رد نشدنی
١٠) بهترین پیشنهاد ها در طی تاریخ
١١) تبلیغات شفاهی و دهان به دهان
انتشارات رسا
5_719_317_964_978
254 صفحه
  نویسنده :        مارک جوینر
  ترجمه  :          امیر توفیقی
چاپ پنجم  ١٤٠٠

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم