کتاب چابکی در مدیریت هیجانات

2,870,000 

چابیک در مدیریت هیجانات به معنای انعطاف پذیری افکار و احساسات برای بروز واکنشی بهینه به موقعیت های روزمره؛ یعنی رها کردن، آرام گرفتن و زندگی کردن با آگاهی هرچه بیستر و یادگیری اینکه چطور در قبال سیستم اخطار هیجانی مان واکنش نشان دهیم.


انتشارات آریانا قلم
نویسنده :        سوزان دیوید
  ترجمه  :            حمیدرضا هدایتی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب چابکی در مدیریت هیجانات

١) از انعطاف ناپذیری به چابکی
٢) قلاب
٣) رهایی از قلاب
٤) حضور بی پروا
٥) به بیرون قدم گذاشتن
٦) با دلیل گام برداشتن
٧) پیش رفتن: قانون تغییرات کوچک
٨) پیش رفتن: اصل الاکلنگ
٩) چابکی هیجانی در محل کار
١٠) تربیت فرزندانی چابک به لحاظ هیجانی
١١) نتیجه گیری: واقعی شدن
انتشارات آریانا قلم
5_29_7089_622_978
335 صفحه
  نویسنده :        سوزان دیوید
  ترجمه  :            حمیدرضا هدایتی
چاپ اول  ١٤٠٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم