کتاب چگونه کارمندانی خودجوش و مسئولیت پذیر داشته باشیم

700,000 

این کتاب به شما کمک میکند تا تیمی خودجوش و مسئولیت پذیر خلق کنید تا در مسیر پر پیچ و خم رسیدن به قله های موفقیت در کسب و کار یاورتان باشد.


انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

 نویسنده :         فاطمه کاجی زاد

ناموجود

توضیحات

کتاب چگونه کارمندانی خودجوش و مسئولیت پذیر داشته باشیم

مفهوم مدل کتدرال

سنگ زیربنای مدل کتدرال

ایجاد فرهنگ پاسخگویی

بیان شفاف انتظارات

تقدیر از کارکنان

مربی گری و تفویض اختیار

بازخورد سازنده

اخراج

اجرای موثر کتدرال

سخن پایانی

 

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

1_216_275_600_978
100  صفحه
 نویسنده :         فاطمه کاجی زاد
چاپ دوم   ١٤٠١

شما ممکن است از دوره آموزشی روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان نیز خوشتان آید

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم