کتاب کنترل اجرای استراتژیک

198,000 

مدیریت کنترل استراتژیک

واحدهای کسب و کار


 نویسندگان :         مایکل گولد                  جان جی کویین
  مترجم ها  :         سید محمد اعرابی       سید علیرضا هاشمی            رحیم زارع

ناموجود

توضیحات

کنترل اجرای استراتژیک

موضوعات کلیدی

چگونگی به کار گیری کنترل استراتژیک توسط سازمان

فرآیندهای کنترل استراتژیک رسمی

فرآیندهای کنترل استراتژیک غیر رسمی

چگونگی ارزش آفرینی فرآیندهای کنترل استراتژیک

کنترل سازگار با شرایط کسب و کار

توسعه و تکمیل فرآیند کنترل استراتژیک

جاری سازی کنترل استراتژیک

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

4_336_379_964_978
265 صفحه
 نویسندگان :         مایکل گولد                  جان جی کویین
  مترجم ها  :         سید محمد اعرابی       سید علیرضا هاشمی            رحیم زارع
چاپ اول   ١٣٩٥

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم