کتاب گراهام و قدرت سهام رشدی

1,400,000 

کتاب حاضر،روش سرمایه گذاری رشدیمبتنی بر فرمول ارزش گذاری گراهام را ارائه میدهد. فلسفه گراهام با این فرضیات شروع میشود: نخست، ارزش بنیادی سهم را ارزیابی کنید و سپس آن را با یک حاشیه مطمئن بخرید که شما را از بروز خطای احتمالی در ارزشگذاری بیمه کند.


نویسنده :    فردریک کی.مارتین
مترجم  :       فرهاد جوانمردی کاشانی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب گراهام و قدرت سهام رشدی

  • بنجامین  گراهام و سیر تکاملی سرمایه گذاری ارزشی
  • عامل ارزش در مقابل عامل رشد
  • فرمول ارزش گذاری گراهام
  • قدرت تصمیم خرید
  • ایجاد یک حاشیه اطمینان برای سهام رشدی
  • ویژگی های شرکت رشدی فوق العاده
  • داخل سنگر
  • افراد معدود،افراد مغرور
  • بیشترین بهره را از این کتاب بردن

انتشارات بورس

9_41_6868_622_978
304 صفحه
نویسنده :    فردریک کی.مارتین
مترجم  :       فرهاد جوانمردی کاشانی
چاپ اول  1401

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم