کتاب كاربرد اطلاعات عملكردی در نظام بودجه ريزی

270,000 

 • تغيير ساختار بودجه به سمت رويكرد مبتني بر عملكرد
 • مزايا و چالش هاي استفاده از اطلاعات عملكردی
 •  نظام هاي بودجه ريزي مبتني بر اطلاعات عملكردي

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : محمد حسن آبادی، عليرضا نجار صراف

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول تاريخچه توليد اطلاعات عملكردي
 • فصل دوم اطلاعات نتايج
 • فصل سوم اطلاعات هزينه
 • فصل چهارم تغيير ساختار بودجه به سمت رويكرد مبتني بر عملكرد
 • فصل پنجم نحوه مذاكرات بودجه اي ميان دستگاه متولي بودجه و ساير دستگاه هاي اجرايي
 • فصل ششم نظام هاي انگيزشي در بهبود كارايي و اثربخشي سازماني
 • فصل هفتم اطلاعات عملكردي مورد نياز براي مذاكرات بودجه اي ميان دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي وابسته
 • فصل هشتم مزايا و چالش هاي استفاده از اطلاعات عملكرد در فرآيند عملكردي
 • فصل نهم طراحي نظام هاي بودجه ريزي مبتني بر اطلاعات عملكردي
 • فصل دهم پياده سازي نظام بودجه ريزي مبتني بر اطلاعات عملكردي
 • فصل يازدهم نهادينه سازي استفاده از اطلاعات عملكردي در نظام هاي بودجه ريزي
 • فصل دوازدهم تجارب ساير كشورها

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-007-8

 

189 صفحه

 

محمد حسن آبادی – علیرضا نجار صراف

 

چاپ دوم

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg