کتاب مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی

160,000 

 • اهمیت و ضرورت مربی گری
 •  شرایط و الزامات مربی گری
 • مزایا و موانع مربی گری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : کورش فتحی و اجارگاه – اباصلت خراسانی – سمیه دانشمندی

 

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول مفاهیم و کلیات آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • فصل دوم مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • فصل سوم اهمیت و ضرورت مربی گری
 • فصل چهارم ویژگی ها،اصول و حوزه های مربی گری
 • فصل پنجم شرایط و الزامات مربی گری
 • فصل ششم فرآیند مربی گری
 • فصل هفتم مزایا و موانع مربی گری
 • فصل هشتم سنجش و ارزشیابی تاثیرات مربی گری

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-078-8

 

124 صفحه

 

کوروش فتحی واجارگاه – اباصلت خراسانی – سمیه دانشمندی

 

چاپ دوم 1395

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg