کتاب مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

290,000 

 • رهگذار آموزش و یادگیری
 • آموزش و یادگیری در افق 2020
 • شایستگی های نوین مدیران آموزش

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : اباصلت خراسانی، محمد عموزاد، اعظم ملامحمدی

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول جایگاه آموزش در دنیای مبتنی بر دانش
 • فصل دوم آموزش و یادگیری در افق 2020
 • فصل سوم شایستگی های نوین مدیران و کارشناسان آموزش
 • فصل چهارم مدیریت کیفیت جامع و آموزش و توسعه
 • فصل پنجم مدل های تعالی سازمانی و جایگاه آموزش در آنها
 • فصل ششم مدل های تعالی منابع انسانی و جایگاه آموزش در آنها
 • فصل هفتم تجربه مدل های تعالی در آموزش، توسعه و یادگیری کارکنان
 • فصل هشتم روندیابی تاریخی مدل های تعالی در ایران
 • فصل نهم مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-112-9

 

280 صفحه

 

اباصلت خراسانی – اعظم ملامحمدی – محمد عموزاد

 

چاپ دوم 1396

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg