کتاب یادگیری موبایلی – پارادایم جدیدی در یادگیری مجازی

250,000 

 • آموزش و یادگیری
 • یادگیری الکترونیکی
 • یادگیری موبایلی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: اباصلت خراسانی – پژمان کنعانی نیری

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول آموزش و یادگیری
 • فصل دوم یادگیری الکترونیکی
 • فصل سوم یادگیری موبایلی
 • فصل چهارم تاریخچه یادگیری موبایلی
 • فصل پنجم تعاریف و ویژگی های یادگیری موبایلی
 • فصل ششم عناصر و ویژگی های اساسی یادگیری موبایلی
 • فصل هفتم نقاط تفاوت یادگیری موبایلی از یادگیری الکترونیکی
 • فصل هشتم وسایل فنی مورد استفاده در یادگیری موبایلی
 • فصل نهم چارچوب یادگیری موبایلی

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-144-0

 

203 صفحه

 

اباصلت خراسانی – پژمان کنعانی نیری

 

چاپ اول 1395

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg