کتاب تغییر و تحول استراتژیک سازمانی

390,000 

 • فصل اول: تعهدات جدید رهبر استراتژیک
 • فصل دوم: ظرفیت تغییر سازمانی چیست ؟
 • فصل سوم : رهبری مبتنی بر اعتماد
 • فصل چهارم: پیروان قابل اعتماد
 • فصل پنجم: قهرمان توانمند
 • فصل ششم: مدیرت میانی فعال

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: تعهدات جدید رهبر استراتژیک
 • فصل دوم: ظرفیت تغییر سازمانی چیست ؟
 • فصل سوم : رهبری مبتنی بر اعتماد
 • فصل چهارم: پیروان قابل اعتماد
 • فصل پنجم: قهرمان توانمند
 • فصل ششم: مدیرت میانی فعال
 • فصل هفتم: تفکر سیستمی
 • فصل هشتم : سیستم‌های ارتباطی
 • فصل نهم : فرهنگ پاسخگویی
 • فصل دهم : فرهنگ نوآورانه
 • فصل یازدهم : تصویر کلی

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-209-6
170 صفحه
پروفسور جاناتان اچ.وست اور
عماد حمیداوی
چاپ اول 1399

 

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg