کتاب هنر خوب زندگی کردن

450,000 

 • 1. حسابداری ذهنی
 • 2. هنر ظریف اصلاح
 • 3. میثاق
 • 4. تفکر جعبه سیاهی
 • 5. اثر معکوس
 • 6. هنر منفی خوب زندگی کردن
 • 7. لاتاری تخمدانی
 • 8. توهم درونگری
 • 9. تله‌ی روراستی
 • 10. پاسخ منفی پنج ثانیه ای
 • 11. توهم تمرکز
 • 12. چیزهایی که میخرید اثری از خود به جا نمیگذارند
 • 13. پول گور بابات
 • 14. دایره شایستگی
 • 15. راز پافشاری
 • 16. سرکوبندای درون
 • 17 زندان خوش نامی
 • 18. توهم ((پایان تاریخ))
 • 19. معنای کوچک تر زندگی
 • 20. دور (خود) شما
 • 21. بانک خاطره
 • 22. داستان های زندگی دروغ است
 • 23. خطای ((مرگ خوب))
 • 24. ورطه ترحم به خود
 • 25. لذت گرایی و خوشبختی
 • 26. دایره شان – قسمت اول
 • 27. دایره شان – قسمت دوم
 • 28 دایره شان – قسمت سوم
 • 29. کتاب نگرانی ها
 • 30. آتش فشان نظرات
 • 31. قلعه ذهنی شما
 • 32. حسادت
 • ……
انتشارات نشر چشمه

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • 1. حسابداری ذهنی
 • 2. هنر ظریف اصلاح
 • 3. میثاق
 • 4. تفکر جعبه سیاهی
 • 5. اثر معکوس
 • 6. هنر منفی خوب زندگی کردن
 • 7. لاتاری تخمدانی
 • 8. توهم درونگری
 • 9. تله‌ی روراستی
 • 10. پاسخ منفی پنج ثانیه ای
 • 11. توهم تمرکز
 • 12. چیزهایی که میخرید اثری از خود به جا نمیگذارند
 • 13. پول گور بابات
 • 14. دایره شایستگی
 • 15. راز پافشاری
 • 16. سرکوبندای درون
 • 17 زندان خوش نامی
 • 18. توهم ((پایان تاریخ))
 • 19. معنای کوچک تر زندگی
 • 20. دور (خود) شما
 • 21. بانک خاطره
 • 22. داستان های زندگی دروغ است
 • 23. خطای ((مرگ خوب))
 • 24. ورطه ترحم به خود
 • 25. لذت گرایی و خوشبختی
 • 26. دایره شان – قسمت اول
 • 27. دایره شان – قسمت دوم
 • 28 دایره شان – قسمت سوم
 • 29. کتاب نگرانی ها
 • 30. آتش فشان نظرات
 • 31. قلعه ذهنی شما
 • 32. حسادت
 • 33. پیش گیری
 • 34. عملیات آرامش فکری
 • 35. تله ی تمرکز
 • 36. طبق قاعده  کمتر بخوانید اما دوبار بخوانید
 • 37. تله تعصب
 • 38 . تفریق ذهنی
 • 39. نقطه حداکثر تعامل
 • 40. پا در کفش دیگران
 • 41. توهم تغییر دنیا – قسمت اول
 • 42. توهم تغییر دنیا – قسمت دوم
 • 43. سفسطه ی جهان عادل
 • 44. فرقه بار پرستی
 • 45. اگر با خودتان مسابقه دهید هرگز شکست نمیخورید
 • 46. مسابقه تسحیلاتی
 • 47. دوست شدن با آدم های عجیب و غریب
 • 48. مسئله منشی
 • 49. مدیریت انتظارات
 • 50. قانون استرجن
 • 51. در ستایش تواضع
 • 52. موفقیت درونی

انتشارات نشر چشمه
978-600-229-962-8
249 صفحه
رولف دوبلی
عادل فردوسی پور
بهزاد توکلی
علی شهروز
چاپ چهلم 1398

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg