کتاب راهنمای کاربردی تحول دیجیتال

750,000 

بازآفرینی کسب وکارشما برای عصردیجتال

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول: حوزه های پنج گانه گذاردیجیتال:مشتریان،رقابت،داده نوآوری،ارزش
  • فصل دوم: مهارشبکه های مشتری
  • فصل سوم: فقط به فکرتولیدمحصول نباشید،پلتفرم هم بسازید
  • فصل چهارم: داده هایتان رابه بخشی ازدارایی هایتان تبدیل کنید
  • فصل پنجم: نوآوری درمحصولات وخدمات باتکیه برانجام آزمون های سریع
  • فصل ششم:پذیرش گزاره ارزش مشتری


کتاب مهربان

 

978-600-407-330-1

 

314 صفحه

 

دیویدال.راجر

محمدرحیم اسفیدانی- سارارمضانی- حمیدرضاعزتی

 

چاپ اول1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg