کتاب استادی

799,000 

 • فصل اول: ندای درونتان را کشف کنید
 • فصل دوم: در برابر واقعیت تسلیم شوید
 • فصل سوم : قدرت استاد را جذب کنید
 • فصل چهارم: مردم را همان گونه که هستند ببینید
 • فصل پنجم: ذهن چندبعدی را بیدار کنید
 • فصل ششم: آمیزه ای از شهودگرایی و خردگرایی

انتشارات نسل نواندیش

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: ندای درونتان را کشف کنید
 • فصل دوم: در برابر واقعیت تسلیم شوید
 • فصل سوم : قدرت استاد را جذب کنید
 • فصل چهارم: مردم را همان گونه که هستند ببینید
 • فصل پنجم: ذهن چندبعدی را بیدار کنید
 • فصل ششم: آمیزه ای از شهودگرایی و خردگرایی

انتشارات نسل نواندیش
978-622-220-153-1
400 صفحه
فاطمه باغستانی
چاپ اول 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg