کتاب بازی نامحدود

420,000 

 • فصل اول: بازی های محدود و نامحدود
 • فصل دوم: هدف والا
 • فصل سوم : هدف چه هست و چه نیست؟
 • فصل چهارم: هدف بان
 • فصل پنجم: تعریفی جدیدی از مسئولیت کسب و کار
 • فصل ششم: اراده و منابع
 • فصل هفتم: تیم هایی که اعتماد بر آن ها حاکم است
 • فصل هشتم : زوال اخلاقی
 • فصل نهم : حریف شایسته
 • فصل دهم : انعطاف پذیری وجودی
 • فصل یازدهم : شهامت رهبری کردن

انتشارات نشر آموخته

 

 

 

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: بازی های محدود و نامحدود
 • فصل دوم: هدف والا
 • فصل سوم : هدف چه هست و چه نیست؟
 • فصل چهارم: هدف بان
 • فصل پنجم: تعریفی جدیدی از مسئولیت کسب و کار
 • فصل ششم: اراده و منابع
 • فصل هفتم: تیم هایی که اعتماد بر آن ها حاکم است
 • فصل هشتم : زوال اخلاقی
 • فصل نهم : حریف شایسته
 • فصل دهم : انعطاف پذیری وجودی
 • فصل یازدهم : شهامت رهبری کردن

انتشارات نشر آموخته
978-622-665048-9
213 صفحه
سایمون سینک
علیرضا خاکساران
چاپ اول 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg