کتاب مدیریت کیفیت پروژه

300,000 

 • واژگان و تعاريف
 • مسئوليت مديريت
 • مديريت منابع

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

گردآوری و ترجمه : علی كوثر حسين خانی، زهرا فردوسی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول دامنه
 • فصل دوم مراجع الزامي
 • فصل سوم واژگان و تعاريف
 • فصل چهارم سيستم مديريت كيفيت در پروژه ها
 • فصل پنجم مسئوليت مديريت
 • فصل ششم مديريت منابع
 • فصل هفتم پديدآوري محصول
 • فصل هشتم اندازه گيري، تحليل و بهبود

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-730-078-0

 

202 صفحه

 

علی كوثر حسين خانی – زهرا فردوسی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg