کتاب کنترل زیست محیطی در صنعت نفت

470,000 

 • عملیات تولید و حفاری
 • حمل و نقل زیست محیطی زایدات نفتی
 • روشهای فراورش مواد زاید

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: جان سی ریز

مترجم: سیدحسین داودی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول مقوله کنترل محیط زیست در صنعت نفت
 • فصل دوم عملیات تولید و حفاری
 • فصل سوم عوارض عملیات تولید و حفاری
 • فصل چهارم حمل و نقل زیست محیطی زایدات نفتی
 • فصل پنجم طرح های حفاظت محیط زیست
 • فصل ششم روشهای فراورش مواد زاید
 • فصل هفتم روشهای دفع مواد زاید
 • فصل هشتم بهسازی سایتهای آلوده


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

144 صفحه

 

جان سی ریز

سیدحسین داودی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg