کتاب مهارت های كاربردی اداره امور دفاتر مديران

300,000 

 • وظايف اداري و سازماني مسئولان دفاتر
 • وي‍ژگيهاي شخصيتي و صفات كاري مسئولان دفاتر
 • ارتباط با مشتري و تكريم ارباب رجوع

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: علی برزآبادی فراهانی

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول كليات و مفاهيم
 • فصل دوم آشنايي با مباني سازمان و مديريت
 • فصل سوم وظايف اداري و سازماني مسئولان دفاتر
 • فصل چهارم وي‍ژگيهاي شخصيتي و صفات كاري مسئولان دفاتر
 • فصل پنجم ارتباطات موثر فردي و گروهي
 • فصل ششم مديريت ارتباط با مشتري و تكريم ارباب رجوع
 • فصل هفتم مديريت بهداشت رواني محيط كار
 • فصل هشتم مديريت امور دفتري و دبيرخانه
 • فصل نهم اصول نامه نگاري و گزارش نويسي اداري
 • فصل دهم ارتباطات و مكالمات به زبان انگليسي

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

178 صفحه

 

علی برزآبادی فراهانی

 

چاپ هفتم 1396

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg