کتاب اصول و فنون مستندسازی

260,000 

همراه با اصول مدیریت کیفیت، فرآیندگرایی و مستثنی ساختن

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ترجمه و تدوین : محمدرضا پورشمس

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

اصول و فنون مستندسازی

  •  هدف و دامنه كاربرد
  •  مراجع الزامي
  •  اصطلاحات و تعاريف
  •  مستندات سيستم مديريت كيفيت
  •  فرآيند تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت
  •  فرآيند تاييد، صدور و كنترل مدارك سيستم مديريت كيفيت

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9789647300568

 

150 صفحه

 

محمدرضا پورشمس

 

چاپ سوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg