وبینار آموزشی طبقه بندی مشاغل کارگری

4,850,000 

 •    مدت: 16 ساعت (4 جلسه 4 ساعته)
 •    مدرس: جناب آقای دکتر محمود صفری

مقدار:

توضیحات

          محتوای وبینار :

  

 • کلیات راجع به طبقه بندی مشاغل: علل پیدایش طبقه بندی- تعاریف و اصطلاحات
  طبقه بندی و ارزشیابی- فواید طبقه بندی مشاغل
 • تشریح و توجیه مقررات حاکم بر طبقه بندی مشاغل با توجه به ضوابط بازنگری شده
 • بررسی نظام ارزیابی مشاغل جدید اصلاح شده و مقایسه آن با نظام ارزیابی مشاغل قدیم
 • مراحل تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل
 • بررسی وظایف کمیته های طبقه بندی و نقش کمیته ها در تدوین طرح های طبقه بندی با توجه به دستورالعمل تجدید نظر شده مربوط به کمیته های طبقه بندی
 • مراحل تهیه و تدوین طرحهای طبقه بندی مشاغل
 • بررسی و تشریح ضوابط مربوط به اصلاح و بازنگری طرحهای طبقه بندی- تغییرات شغلی و ارتقا کارکنان- ضوابط مربوط به پست و شغل- پرداخت حق جذب براساس ضوابط و دستورالعمل های جدید و تجدید نظر شده

  

 •    مدت: 16 ساعت (4 جلسه 4 ساعته)
 •    مدرس: جناب آقای دکتر محمود صفری

 

 تاریخ :  10و12و17و19 مرداد  تعداد جلسات :  4 جلسه  ساعات برگزاری :   14-18  شهریه ( ریال)   :   4.850.000