وبینار آموزشی توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران

2,600,000 

– مدت: 8 ساعت (2 جلسه 4 ساعته)
– مدرس: جناب آقای علی برزآبادی فراهانی

مقدار:

توضیحات

– محتوای وبینار :

• ویژگی های برجسته مسئولین دفاتر و منشی های نمونه
• وظایف رئیس دفتر و مهارت رفتاری مورد نیاز یک رئیس دفتر
• توانایی برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت در حیطه کاری
• چگونگی برقراری نظم دفتر مدیر (فیزیکی – روانی)
• نحوه ثبت و به روز نگهداشتن اطلاعات
• ترتیب دادن جلسات اداری و کنفرانس ها
• مسائل کلی سفرها و مأموریت های اداری مدیر
• مهارت های تنظیم جلسات و برنامه ریزی موثر برای اجرای جلسات
• خلاقیت و نوآوری در نحوه ارائه پیشنهادات به مدیر
• وظایف منشی در مورد تشریفات و میهمانان
• آشنایی با فن نگارش، گردش مکاتبات اداری و حفظ و نگهداری اسناد و مدارک
• ویژگی های شخصیتی و صفات کاری مسئولین و منشی و …

– مدت: 8 ساعت (2 جلسه 4 ساعته)
– مدرس: جناب آقای علی برزآبادی فراهانی

 

 تاریخ :  16و17 مرداد  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   14-18  شهریه ( ریال)   :  2.600.000