وبینار آموزشی اصول HSE در سرپرستی

1,950,000 

– مدت: 4 ساعت ( 1 روز )
– مدرس: جناب آقای دکتر صابر مرادی

 

 

مقدار:

توضیحات

محتوای وبینار :

• مقدمه و مفاهیم HSE
• اهمیت نظارت سرپرستان در پیشبرد اهداف HSE
• مدیریت ریسک و جایگاه سرپرستان
• فرهنگ ایمنی و نقش سرپرستان
• تجزیه و تحلیل حوادث
• چرخه PDCA و بهبود مستمر
• نقش سرپرستان در کنترل ریسک
• مقدمه ای بر روش های سنتی ارزیابی ریسک
• نقش سرپرستان در پیاده سازی نظام PTW
• وظایف سرپرستان در کارهای غیر روتین

– مدت: 4 ساعت ( 1 روز )
– مدرس: جناب آقای دکتر صابر مرادی

 

 تاریخ :  9 مرداد  تعداد جلسات :  1 جلسه  ساعات برگزاری :   14-18  شهریه ( ریال)   :   1.950.000